Strona głównaREGULAMIN SKLEPUReklamacje i zwroty
...jest pusty

Ilość produktów w przechowalni: 0

Zobacz

Pokrowiec /Torba na broń
Szybki podgląd
49,00 zł
Pokrowiec na miecz \'Wu-Yeah\'
Szybki podgląd
45,00 zł
Pokrowiec na szablę \'Wu-Yeah\'
Szybki podgląd
45,00 zł
Kamizelka \'Shaolin\'
Szybki podgląd
75,00 zł
Taiji Ruler
Szybki podgląd
35,00 zł
Drążek treningowy \'Bang\'
Szybki podgląd
40,00 zł
Noże motylkowe drewniane
Szybki podgląd
99,00 zł
Mawangdui Daoyin Qigong
Szybki podgląd
55,00 zł
Juban/kolor
Szybki podgląd
119,00 zł
Luźne spodnie pod spód/kolor
Szybki podgląd
97,00 zł
Szabla dao-czarna
Szybki podgląd
259,00 zł
Kij wushu
Szybki podgląd
69,00 zł

Reklamacje i zwroty

(wybrane istotne punkty z Regulaminu sklepu. Szczegółowe warunki - w Regulaminie)

§ 7 Rękojmia.

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)

 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

  a) domagać się obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży (odesłanie wadliwego towaru)
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 

 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 

§ 8 Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. 

§ 9 Gwarancja 

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży  

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. 

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę. jest ona uważana za niezawartą.

 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszone o koszt Dostawy Towaru do Konsumenta, oraz koszt zwrotu Towaru do Sprzedawcy, o ile Odstąpienie od zakupu nie następuje z powodu wad towaru, lub niezgodności z jego opisem na stronie produktu, w których to wypadkach przysługuje zwrot całych, poniesionych przez klienta kosztów

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  .
 5. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży ubrań „Szytych na miarę” wg indywidualnych cech klienta, bez stwierdzenia wad towaru, lub jego niezgodności z opisem podanym przy ekspozycji zakupionego towaru, Sprzedawca może nie zgodzić się na zwrot całości kosztów zakupu towaru. Zakres kwoty zwrotu określany jest indywidualnie w zależności od rodzaju ubrania i indywidualnych cech wykonania. Klient jest informowany o wysokości kwoty zwrotu z uzasadnieniem. 

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Przejdź do panelu Kreator
Zarządzaj cookies Akceptuję wszystko
Niezbędne pliki cookie

Przepraszamy 

Sklep czasowo niedostępny. Przebudowa strony ca do 15.06
zapraszamy ew do sklepu taiji http://chentaiji.pl/index.php?page=sklep
Analityczne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie
Reklamowe pliki cookie

Przepraszamy

Sklep w przebudowie. Czasowo niedostępny do ca 15.06
zapraszamy ew do sklepu taiji na stronie http://chentaiji.pl/index.php?page=sklep
Powered by eBiznes.pl
Akceptuję